Настає час, коли ти вже не можеш бігти швидше, тоді ти повинен бігти розумніше
Гарісон Оуен

General MBA

Магістерська програма "МЕНЕДЖМЕНТ",

спеціалізація "Бізнес-адміністрування"

"Master of Business Administration" (MBA)


 

Прийом документів:        з 15 ЛИПНЯ 2021 року


Старт програми:              з  ЖОВТНЯ 2021 року

 

Тривалість навчання:     1,5 рокиСТРУКТУРНА СХЕМА ПРОГРАМИ

1. Цикл професійно орієнтованої гуманітарної та соціально-економічної підготовки:

* Господарське право;

* Інтелектуальна власність


2. Цикл природничо-наукової (фундаментальної) підготовки:

* Мікроекономіка і макроекономіка;

* Економіка підприємства;

* Прикладна статистика;

* Фінанси підприємства;

* Бухгалтерський облік;

* Міжнародна економіка;

* Управлінський облік


3. Цикл професійної та практичної підготовки:

* Менеджмент;

* Маркетинг;

* Стратегічне управління;

* Фінансовий менеджмент;

* Менеджмент персоналу;

* Операційний менеджмент;

* Маркетинговий менеджмент;

* Інформаційні системи в менеджменті;

* Публічне адміністрування;

* Бізнес-планування;

* Адміністрування проектів і програм;

* Інвестиційний менеджмент;

* Економічна безпека;

* Управління проектами


Вимоги до кандидатів:

 

·         керівники малих та середніх підприємств, топ-менеджери з досвідом роботи;

·         наявність лідерського потенціалу;

·         володіння іноземною мовою;

·    вища освіта (бакалавр, спеціаліст, магістр) за будь-якою спеціальністю або напрямом підготовки, підтверджена документом державного зразка.

 

В основу магістерської програми покладено головний принцип навчання в ЛІМі – “long-life learning”, або ж “навчання протягом життя”. Саме його ось уже 31 рік на ринку бізнес-освіти застосовують наші фахівці, викладачі та бізнес-тренери.

Навчання на програмі відбуватиметься в рамках Бізнес-школи Львівського інституту менеджменту – першої та єдиної бізнес-школа в Західній Україні, яка має міжнародне визнання, підтверджене Eduniversal International Scientific Committee.

Магістерська програма "Менеджмент", спеціалізація “Бізнес-адміністрування” підтверджена ліцензією Міністерства освіти і науки України від 07.04.2015 р.

Отримані знання та практичні навички дозволяють реалізувати інноваційні проекти і досягати поставлених цілей в найкоротші терміни, працюючи в конкурентному і нестабільному бізнес-середовищі. На сьогодні Асоціація випускників “ЛІМ-АЛУМНА” нараховує близько 860 управлінців — топ-менеджерів та власників підприємств, які займають керівні посади у великих компаніях, банках, холдингах.

 

ФОРМАТ НАВЧАННЯ

Графік занять

Вартість навчання*

Термін навчання

Один раз на місяць:

середа-субота — 9:00-19:10

26 150 грн./семестр

1,5 роки

 * вартість навчання на 2020-2021 н.р.


Документи для вступу:

·       диплом про вищу освіту з додатком;

·       4 кольорові фотокартки розміром 3х4 см;

·       паспорт (оригінал та копія);

·       ідентифікаційний код (копія);

·       витяг з трудової книжки або довідка з місця роботи;

·       заява вступника

Вступні випробування:

·      Фаховий іспит з "Основ менеджменту"

·      ЗНО з іноземної мови;

·    Співбесіда для окремих категорій згідно "Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України у 2021 році".

 

Програма відкриває перед учасниками можливість:

1.      систематизувати наявні знання та поглибити своє розуміння компанії як єдиного цілого, сформулювати її бажаний майбутній стан;

2.      отримати актуальні знання через спілкування з визнаними фахівцями, налагоджуючи ділові контакти, беручи участь у дискусії та обмінюючись досвідом з практиками бізнесу;

3.  розвинути компетенції сучасного лідера, аналітичних здібностей та прогнозування майбутнього, освоєння новітнього інструментарію для ефективного управління компанією;

4.      отримати за допомогою слухачів та бізнес-тренерів досвіду формування ефективної команди управлінців, здатних генерувати ідеї та ефективні рішення, реалізувати спільні успішні проекти.

5.      навчатись у групі керівників провідних компаній та бути приналежним до потужної спільноти бізнес-лідерів України.

 

Як побудована програма Магістр "Менеджменту", спеціалізація “Бізнес-адміністрування” "Master of Business Administration  (MBA)

            Програма гармонійно поєднує такі навчально-прикладні блоки:


·        Навчальна програма згідно ліцензійних вимог у поєднанні з тренінгами та 

      майстер-класами

·        Магістерський дипломний проект

Практичний проект, спрямований на узагальнення, систематизацію та застосування отриманих слухачами знань. Базується на реальній компанії, де працює або працював слухач. Робота над проектом починається після перших чотирьох місяців навчання і триває до завершення програми. Підготовка та реалізація проекту здійснюється під керівництвом викладачів Бізнес-школи, бізнес-тренерів і консультантів.

·        Міжнародний навчальний тур

Однією з важливих складових навчання на магістерській програмі є міжнародна поїздка до Німеччини, Польщі або Литви. У рамках туру –- навчально-практичний блок, зустрічі з власниками та керівниками місцевих компаній, ознайомлення з культурною складовою країни. Мета туру – розширення світогляду слухачів, відстеження глобальних тенденцій, дослідження новітніх технологій та успішних моделей ведення бізнесу в сучасному світі. Міжнародний тур оплачується окремо.

      Викладачі програми - провідні фахівці з управління організацією, управління проектами, моделювання бізнесу, реінжинірингу бізнес-процесів, креативного менеджменту, які є представниками відомих наукових шкіл і сертифікованими практиками-консультантами.

 


Контактні особи:

Василь Миронюк проректор з наукової та навчальної роботи

Львівського інституту менеджменту

тел.: (097) 475 19 48, (032) 241-90-50

E-mail: mba.lviv@gmail.com

 limlviv@gmail.com
Партнери:

Французские Альпы Каучсерфинг